Науковий гурток «Juvenis scientia»

Студенти мають можливість брати участь у наукових дослідженнях під керівництвом викладачів кафедри.

Наукова робота студентами здійіснюється в рамках наукового гуртка «Juvenis scientia». За результатами проведеної науково-дослідної роботи аспірантами та студентами

  • опубліковано 45 статей у національних фахових виданнях та зарубіжних виданнях;
  • під керівництвом викладачів кафедри аспіранти та студенти беруть участь у наукових конференціях (понад 50),
  • береться активна участь у конкурсах студентських наукових робіт всеукраїнського рівня (отримано 16 дипломів переможців  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт), міжнародного рівня, олімпіад та інших форм студентських змагань юридичної спрямованості;
  • отримують гранти, пов’язані з науковими дослідженнями для участі у міжнародних програмахта літніх школах.

Детально із результатами роботи Наукового гуртка «Juvenis scientia» можна ознайомитися у щорічних звітах: