Впровадження в Україні цінностей Європейського союзу

Логотип проекту

З 1 вересня 2018 року на кафедрі триває реалізація освітнього проекту "600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу", що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудиовізуальних засобів та культури в рамках напряму Модуль Жана Моне програми Erasmus+

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

МЕТОДОЛОГІЯ

ВПЛИВ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЗАЯВКИ ДО ЦІЛЕЙ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ

ЗАХОДИ 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

До складу робочої групи за проектом входять: завідувач кафедри Завгородня Владислава Миколаївна (координатор проекту) та асистент Славко Анна Сергіївна.

27 вересня 2018 року відбувся стартовий захід "Презентація освітнього проекту "Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу", учасниками якого стали викладачі, студенти та аспіранти Навчально-науквого інституту права та Інституту філології та соціальних комунікацій СумДУ, представники громадськості та журналісти.

Місія проекту полягає у дослідженні права ЄС, розповсюдженні інформації, публічному діалозі та обговоренні, які сприятимуть сприйняттю цінностей ЄС серед студентів-правників, юристів-практиків та серед громадськості загалом та їх втіленню в правозастосовну діяльність. У результаті реалізації проекту передбачається досягнення таких цілей:

  • Сприяння впровадження передового досвіду викладання та досліджень у сфері права ЄС в цілому та цінностей ЄС та їх правового захисту зокрема;
  • Покращення якості підготовки професійних юристів з акцентом на важливість поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини;
  • Надання студентам, випускникам, організаціям громадянського суспільства та широкій громадськості знань щодо законодавства ЄС, сприяння розумінню та сприйняттю ними цінностей ЄС;
  • Сприяння інноваціям у навчанні та дослідженнях, включаючи розробку відкритих он-лайнових курсів, присвячених цінностям ЄС, що будуть доступні кожному.

Програма реалізації проекту розрахована на 3 роки і, окрім безпосереднього викладання предмету "Цінності права ЄС" студентам ННІ права в рамках навчальної програми, передбачає також низку заходів, які будуть цікаві правникам, викладачам ЗВО та вчиталям шкіл, студентам усіх спеціальностей та школярам, а саме:

Крім того, в рамках проекту планується створення онлайн-курсу "Цінності права Європейського союзу" (українською та російською мовами), який буде розміщений у відкритому доступні на платформі OCW СумДУ для всіх бажаючих. Презентація онлайн-курсу відбудеться у 2019 р.

Актуальну інформацію про діяльність кафедри за проектом та найближчі заходи можни отримати на цьому сайті та на сторінці проекту на facebook.